Instrukcija

Rēķinu izrakstīšanas kartība

 1. Pārliecināties, ka visi dzīvokļi/īpašnieki/skaitītāji/pakalpojumi reģistrēti sistēmā
 2. Ievadīt skaitītāju radījumus (Skaitītāji -> Skaitītāju radījumu ievadīšana). Skaitītāju rādījumus ir iespējams ielādēt ar Excel faila palīdzību. Skaitītājiem, kuriem nebija iesniegti rādījumi aprēķināt vidējus.
 3. Palaist skaitītāju radījumu atskaiti. Rekomendējam šo atskaiti katru mēnesi saglabāt Excel failā. (Skaitītāji -> Skaitītāju rādījumu atskaite)
 4. Palaist rēķinu ierakstu ģenerāciju (Rēķini -> Ģenerēt rēķinus -> Izveidot rēķinu ierakstus). Atskaite, tai skaitā, paradīs izlietotus karstā un aukstā ūdens kubikmetrus. Lietojot atskaites datus ir iespējams aprēķināt visus tarifus, ieskaitot apkures un karstā/auksta ūdens tarifus.
 5. Atjaunot pakalpojumu tarifus (Pakalpojumi -> Pakalpojumi)
 6. Pārģenerēt rēķinu ierakstus (Rēķini -> Ģenerēt rēķinus -> Dzēst rēķini ierakstus/Izveidot rēķinu ierakstus), un pārliecināties ka summas sakrīt ar piegādātāju piestādītiem rēķiniem.
 7. Ja summas nesakrīt, tad izlabot datus (kvadrātmetru skaits, cilvēku skaits, tarifus un tml.) un atgriezties pie rēķinu ierakstu ģenerācijas.
 8. Saglabāt izrakstu no internetbankas fidavista formātā un ielādēt sistēmā. (Rēķinu apmaksa -> Bankas izraksts -> Ielādēt bankas izrakstu)
 9. Palaist izraksta salīdzināšanu. Rekomendējam salīdzināt izrakstu par nelieliem periodiem (5-10 dienas). (Rēķinu apmaksa -> Bankas izraksts -> Salīdzināt bankas izrakstu)
 10. Palaist rēķinu apmaksu (Rēķinu apmaksa -> Apmaksāt rēķinus) un sodu apmaksu (Rēķinu apmaksa -> Apmaksāt sodus)
 11. Palaist sodu pārkalkulēšanu (Rēķinu apmaksa -> Pārkalkulēt sodus)
 12. Palaist rēķinu ģenerēšanu. Rekomendējam izveidot vienu rēķinu, lai pārbaudītu rezultātu un pēc tam laist visus rēķinus. (Rēķini -> Ģenerēt rēķinus -> Ģenerēt rēķinus)
 13. Pēc rēķinu pārbaudes palaist rēķinu izsūtīšanu uz e-pasta adresēm (sūtīt ziņojumus).
 14. Palaist kopsavilkuma atskaiti un saglabāt. Kopsavilkumu var izdrukāt (Rēķini -> izr.rēķinu kopsavilkums).