Datu Drošība

Lai strādātu sistēmā ir nepieciešams tikai interneta pieslēgums. Sistēma darbojas tiešsaistes režīmā.

Visi Ekonts sistēmas dati tiek glabāti serveros īpašos Rietumeiropas datu centros, kas specializējas datu glabāšanā un informācijas aizsardzībā. Šāda veida datu glabāšana ir daudz drošāka, nekā glabāt datus jūsu datorā. Ievadot datus sistēmā, tie automātiski tiek saglabāti divos serveros, katru reizi veidojot rezerves kopiju. Tāpēc, pat ja kādam no serveriem iestājas tehniskas problēmas, tad dati netiks pazaudēti.